Diller
  • lang-de
  • lang-en
  • lang-cn
  • lang-br
  • lang-tr

Trützschler Grubu iplikçilik ve nonwowen endüstrisi için elyaf hazırlamada uzmandır. Trützschler dünyada altı ülkede dokuz noktada mükemmel ürünler üretmektedir.