Gerçek değerler

Gerçek değerler

Bazıları için gelenektir. Bizim için ise ortak başarının temelidir.

İnovasyon, kalite ve ortaklığın yanında, takdir, güvenilirlik ve itimat, Trützschler için en önde gelen değerlerdir. Dün, bugün ve yarın.

Değerlerimiz faaliyetlerimizin sadece bir göstergesi değildir. Bunlar, kararını Trützschler için veren herkesin bildiği somut avantajlar için temel teşkil eder. Bu değerler müşteriler, ortaklar ve iş gücü için Trützschler ile birlikte çalışmayı daha anlamlı hale getirir.

Bu yüzden gelecekte de içerisinde teknolojik avantajların ve pratik edilmiş değerlerin benzersiz bir başarı temeli ile kaynaştığı ortaklık ve işbirliğini teşvik etmeye devam edeceğiz.

Gerçek ortaklık

Gerçek ortaklık

Ortaklık yakınlık gerektirir. Bu yüzden dünyanın tüm pazarlarında satış ve hizmet ekiplerimizle temsil edilmekteyiz ve müşterilerimizin bugün ve yarın neye ihtiyaç duyduklarını biliyoruz.

Uzmanlık, dürüstlük ve güvenilirlik değerleri ile, bize karşı gösterilen güveni hak ettiğimizi ortaya koyuyoruz. İhtiyaçları ve talepleri kısa süre içinde karşılayabilmemiz için müşterilerimiz, yönetim ve çalışanlarımız ile aracısız iletişim halindedir.

Projenin başlatılmasından itibaren makinalarımızın ve tesislerimizin tüm yaşam döngüleri sonuna kadar ürünlerimizin ve hizmetlerimizin arkasında duruyoruz. Ancak müşterilerimiz tatmin olduktan sonra, kurulum çalışmalarımızı sonlandırıyoruz.

Gerçek inovasyon

Gerçek inovasyon

Trützschler markası tüm dünyada İPLİK HAZIRLAMA, TARAK GARNİTÜRLERİ ve NONWOVEN/BCF alanlarında en yüksek teknolojiyi sunmaktadır. Yenilikçi gücümüz, çok sayıdaki patent ile ve sürekli olarak yeni teknolojik standartlar belirleme kabiliyetinde kendini gösteriyor.

Sayısallaştırma ve ağ oluşturma sadece bizim için anahtar kelimeler değildir, bunları uzmanlığımızla bugün çoktan ürünlerimizde uyguluyoruz. Sayısallaştırma projeleri ile örneğin tesislerimizin ağ oluşturma ve otomasyon kabiliyeti hedeflenmiş bir şekilde geliştirilmek suretiyle Trützschler’de üretiliyor. Bu sayede gözetim sistemlerimiz ve akıllı uygulamalarımız ile bağlantılı olarak müşterilerimizin kazanmalarını sağlıyoruz.

Bir Trützschler inovasyonu, müşterilerimize maliyet etkinliği, kalite ve kullanım alanlarında güvence sağlayarak kendini gösterir.

Gerçek kalite

Gerçek kalite

Biz kalite denince, üretim kalitesinin sağlanmasından çok daha fazla şey anlıyoruz. Kalite yönetimimiz bir bütün olarak şirketler grubumuza refere etmektedir ve sürekli iyileştirme çabalarımıza ek olarak tüm hizmet yelpazelerimize ve dolayısıyla müşterilerimizle olan ve tüm bağlantı noktalarına odaklanmaktadır.

Geleceğe yönelik bir kalite yönetimi bizim görüşümüze göre, müşteriler için ürünleri, prosesleri ve sunulan hizmeti ektin biçimde birlikte tasarlamaktır. Odaklanma bu şekilde şirket sınırlarını aşar. Biz bunu bütün partnerlerimiz ile birlikte tüm tedarik zinciri için de sağlamayı kendimize bir görev sayıyoruz. Başarı ve birlikte ortaklaşa çalışma için bu önemli bir yapı taşıdır.

Kendi dikey bütünleşmemiz ile oluşturduğumuz kalite, tüm değer kazanım zinciri içerisinde yüksek kalite standartları için temel teşkil etmektedir.

Yüksek maliyet etkinliğine ve güvenilirliğe sahip akıllı ürünler müşterilerimizin girişimcilik başarılarını güvence altına alır.

Almanya, ABD, Brezilya, Hindistan, Çin veya Özbekistan'daki tesislerimizde kalite, bizim için küresel ve disiplinler arası bir iddiadır.

Gerçek bağlılık

Gerçek bağlılık

Şu ana kadar ve gelecekteki başarılarımız ortak bir kaynağa, Trützschler için çalışan insanlara dayanmaktadır. Beceriniz ve kararlılığınız, bizim takdir, güven ve saygı ile desteklediğimiz girişimcilik değerleridir. Fakat aynı zamanda bu sayede yenilikçi ve girişimci düşünceler için boş alanları destekliyoruz ve teşvik ediyoruz.

Şirket hiyerarşilerinden, kültürel veya bölgesel farklılıklardan bağımsız olarak, bizim için çalışan tüm insanları eşit derecede değerli görüyoruz. Herkesin bireyselliğine saygı duyuyoruz ve birbirimizden öğrenebilme fırsatını kullanıyoruz. Bütün bunlar ekibimizin içerisinde çok özel bir bağlılık sağlıyor.

Bu yüzden modern bir aile şirketi olarak değerlerin sürekliliğini ve geleceğe odaklı geliştirme çalışmalarını arasında bağlantı kurmak bizim için çok önemlidir.

Blue Competence

Blue Competence

Biz Blue Competence sürdürülebilirlik girişiminin partneriyiz. Blue Competence, makine ve tesis mühendisliğinde sürdürülebilirliği teşvik etmek ve aynı zamanda sektörde sürdürülebilir çözümler üretmek için çalışan bir VDMA girişimidir. Ortaklığımızla makine ve tesis mühendisliğinin 12 sürdürülebilirlik ilkesine uymayı taahhüt ediyoruz (www.bluecompetence.net/about).

Yeni teknolojilerin geliştirilmesinde bir bakış açısı teknik özelliklerimiz içerisinde için en üstte bulunuyor: Yüksek enerji verimliliği. Yüksek enerji verimliliği sadece üretimin ekonomikliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda çevremizin sürdürülebilir korumasına da etkin şekilde katkı sağlıyor.

Yüksek verimli tahrikleri ve akıllı tasarımları buna örnek gösterebiliriz. Her ikisi de prodüktiviteden ve kaliteden ödün vermeden enerji verimliliğinin mümkün olduğunca yüksek tutulmasını sağlar.

Bir diğer bakış açısı da hammadde kullanımıdır: Trützschler'in tesisleri değerli ana ürünleri en iyi şekilde kullanmak üzere tasarlanmıştır. Değer kazanımının ve sürdürülebilirliğin sürekli yüksek bir seviyeye ulaşabilmesi için kelimenin tam anlamıyla her life dikkat ediyoruz.

Trützschler, „Blue Competence“ sürdürülebilirlik girişiminin parçasıdır. Teknolojiyi geliştirme ve ürünlerimizin üretimi sırasında çevreye duyarlı, enerji tasarruflu ve hammadde kaynaklarına duyarlı olmalarına özen gösteriyoruz.